Mondhygiëne

Preventieassistenten en mondhygiënisten

In onze praktijk werken mondhygiënisten en preventieassistenten. Zij zijn opgeleid om met de patiënten te werken aan het voorkomen en behandelen van tandvleesproblemen, gaatjes en tanderosie.

De preventieassistenten werken met u aan het voorkómen van problemen als tandvleesontsteking, gaatjes en tanderosie. Zij behandelen alleen bóven het tandvlees.

De mondhygiënisten werken ook aan deze preventie, maar zijn daarnaast ook opgeleid om bovengenoemde problemen te behandelen in de vorm van uitgebreide gebitsreiniging bóven en ónder het tandvlees, en het maken van vullingen om gaatjes en/of tanderosie te behandelen. Indien nodig gebruiken zij verdoving tijdens deze behandelingen.

 

Tijdens elke controle krijgt uw tandvlees een score, de DPSI-score (http://www.tandvleescijfer.nl/), en a.d.h.v. deze score wordt al dan niet een vervolgbehandeling geïndiceerd:

  • Bij de score 0 en 1 blijft u halfjaarlijks bij de tandarts op controle komen en die zal aanwezig tandsteen verwijderen
  • Bij de score 2 is er sprake van overmatig tandsteen en oppervlakkige tandvleesontsteking (gingivitis). Dan wordt de afspraak voor gebitsreiniging bij de preventieassistente ingepland, zodat zij wat ruimer de tijd neemt om het tandsteen bóven het tandvlees te verwijderen. Tevens zal zij informatie en instructie geven om de mondgezondheid te verbeteren en problemen in de toekomst te voorkomen.

 

Bij de score 3-, 3+ en 4 is er sprake van losliggend tandvlees: waar de ruimte tussen het tandvlees en de tand normaal 2-3mm is, is die ruimte nu dieper geworden tot 5mm of nog dieper. In deze ruimte tussen het tandvlees en de tand, de pocket genaamd, hopen zich ook bacteriën, tandplaque en tandsteen op. Dit verschijnsel doet geen pijn en daardoor is het een zeer verraderlijk proces.

  • Bij de score 3- en 3+ komt u bij de mondhygiëniste. Bij deze score is er sprake van ontstoken tandvlees, waardoor het tandvlees losser is gaan liggen (beginnende parodontitis). De mondhygiëniste zal informatie en instructie geven om de mondgezondheid te verbeteren. Tevens zal zij de tanden en kiezen minutieus bóven en daar waar het tandvlees losser is gaan liggen ook ónder het tandvlees reinigen. Hiermee wordt de parodontitis behandeld.
  • Bij score 4 is er niet meer alleen sprake van losliggend tandvlees, maar ook van botverlies a.g.v. de tandvleesontsteking (gevorderde parodontitis). U komt dan in het paroprotocol:

De mondhygiëniste zal eerst een zeer uitgebreide meting doen, waarbij per tand en kies gedetailleerd in kaart wordt gebracht hoe de mondgezondheid is, wat de oorzaak is van de parodontitis en hoe deze behandeld dient te worden. A.d.h.v. deze meting wordt een individueel behandelplan voor u opgesteld. De tanden en kiezen worden dan uitvoerig gereinigd, bóven en ónder het tandvlees. Omdat deze reiniging vrij diep onder het tandvlees kan plaatsvinden, wordt waar nodig met verdoving gewerkt.

Meer informatie omtrent gingivitis en parodontitis vindt u op http://www.ivorenkruis.nl/index.cfm?t=keyword.cfm&folder=24

 

Wat kunt u zelf doen om tandvleesproblemen, gaatjes en erosie te voorkomen?

sliderachtergrond1-min
sliderachtergrond2-min
parallax

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken