Tandartskosten fiscaal aftrekbaar

Tandartskosten zijn nog steeds aftrekbaar in 2018 van uw belastbaar inkomen.
Aan onderstaand zijn geen rechten te ontlenen.
Vraag altijd uw eigen accountant of het ook voor u van toepassing is.

Regeling specifieke zorgkosten
Binnen de regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten komen de volgende kosten voor aftrek in aanmerking:
* genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen;
* vervoer;
* medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts:
*overige hulpmiddelen, met uitzondering van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen
* extra gezinshulp
* dieetkosten ( voor zover opgenomen in dieetkostentabel; sinds 2010 mag de dieetverklaring ook door een dietist zijn afgegeven);
* extra kleding en beddengoed:
* reiskosten ziekenbezoek ( bij reizen per auto, anders dan per taxi, €0,19 per kilometer)
Onder genees- en heelkundige hulp wordt verstaan:
* een behandeling door een arts
* een behandeling door een paramedicus op voorschrift en onder begeleiding van een arts of
* een behandeling door een bij ministeriele regeling aan te wijzen paramedicus
De volgende posten zijn met ingang van 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten:
* uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon die jonger is dan 18 jaar.
* uitgaven voor dyslexiezorg voor een persoon die jonger is dan 18 jaar.
* uitgaven voor een combinatietest in het kader van prenatale screening als er geen sprake is van medische indicatie.

De regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten kent ee vermenigvulgigingsfactor voor de hiervoor genoemde aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp. De vermenigingvuldigingsfactor is van toepassing wanneer het drempelinkomen niet meer bedraagd dan €33.857. De vermeningingvuldigingsfactor bedraagt 2,13 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, is de vermenigingvuldigingsfactor 1,40. Dit verschil hangt samen met het feit dat personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt een hogere belastingteruggaaf krijgen vanwege een hoger marginaal tarief dan personen die de AOW-leeftij wel hebben bereikt. Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven bepaalde inkomensdrempels komen.

De drempels zijn als volgt voor 2018:
Drempelinkomen van Drempelinkomen tot Drempel

Alleenstaande
€0  – €7.647              €131
€7.647 – €40.619     1,65% , minimale drempel bedraagt €131 maximaal €670
€40.619 of meer      €670 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Fiscale Partners
€0  – €15.294            €262
€15.294 – €40.619   1,65% , minimale drempel is €262, maximaal €670
€40.619 of meer      €670 + 5,75% van het extra drempel inkomen

zie ook deze link;     financieel.infonu.nl

sliderachtergrond1-min
sliderachtergrond2-min
parallax

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken